TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới


* Đông Tà 2D Tái Chiến S10 Hư Trúc
* Open lúc: 10h, ngày 03/06/2021

* QUÀ TÂN THỦ
- Free VIP 15
- Nhận ngay 10.000 Vạn KNB
- Sự kiện Open Server
- Nhân vật đạt cấp 5 nhận phần thưởng qua thư.

* Giftcode tân thủ: DT2DTANTHU
* Giftcode tái chiến: DT2DTAICHIEN

* TOP LỰC CHIẾN
- Top 1: 50.000.000 KNB
- Top 2: 40.000.000 KNB
- Top 3: 30.000.000 KNB
- Top 4-6: 20.000.000 KNB
- Top 7-10: 10.000.000 KNB
* Tổng kết: 10h, 10/06/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/
=> Tải game DT2D: https://dt.michiogame.com
 
Top