TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới

* Tam Quốc H5 Open S29 Tôn Quyền
* Open : 10h, ngày 30/08/2021

* TẠO TÀI KHOẢN NHẬN NGAY
- Free VIP 10
- Nhận ngay 1.000.000 KNB
- Giftcode hằng tuần tại Group
- Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn ingame

* Giftcode tân thủ: TQH5TANTHU

* TOP LỰC CHIẾN
- Top 1: 10.000.000 KNB
- Top 2: 8.000.000 KNB
- Top 3: 6.000.000 KNB
- Top 4-6: 4.000.000 KNB
- Top 7-9: 2.000.000 KNB
* Tổng kết: 10h, ngày 06/09/2021

=> Xem thêm thông tin các GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/
=> Link chơi game trên IOS - ANDROID - PC: http://tq.michiogame.com

#tamquoch5 #tqh5 #michiogame #gameprivate #gamefreevip
 
Top