TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới

* Quần Anh 3Q Open S27 Trương Trọng Cảnh
* Open: 10h, ngày 17/09/2021

* HỖ TRỢ NGƯỜI CHƠI MỚI KHI ĐẠT LEVEL 10
- Free VIP 15 + 10.000.000 KNB cùng vô số KNB trong các sự kiện
- Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày
- Quà điểm năng động ngày, quà đi ải, quà đăng nhập…
- Event và Giftcode cuối tuần
- Nhân 2 giá trị nạp 7 ngày Open server mới!

* Giftcode tân thủ: QA3QTANTHU

* TOP CHIẾN LỰC
- Top 1: 50.000.000 KNB
- Top 2: 40.000.000 KNB
- Top 3: 30.000.000 KNB
- Top 4-6: 20.000.000 KNB
- Top 7-10: 10.000.000 KNB
* Tổng kết: 10h ngày 24/09/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/michio-game/game-mobile/quan-anh-3q/
=> Link tải game QA3Q: https://qa.michiogame.com

#qa3q #quananh3q #michiogame #gameprivate #gamefreevip
 
Top