TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới


* Chiến Thần H5 Open S19 Tân Dã
* Open: 10h, ngày 14/09/2021

* QUÀ TÂN THỦ
- Free VIP 2 khi vào game
- Nhận ngay 500.000 KNB qua thư
- Giftcode hằng tuần tại Group game, cùng nhiều sự kiện hấp dẫn ingame…

* Giftcode tân thủ: CTH5TANTHU

* TOP LỰC CHIẾN
- Top 1: 500 Vạn
- Top 2: 400 Vạn
- Top 3: 300 Vạn
- Top 4-6: 200 Vạn
- Top 7-10: 100 Vạn
* Tổng kết: 10h ngày 21/09/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/michio-game/game-h5/chien-than-h5/
=> Link chơi game CTH5: http://ct.michiogame.com

#cth5 #chienthanh5 #michiogame #gameprivate #gameh5freevip
 
Top