• Thread starter tienongll
  • Start date
  • Lượt xem 127
T

tienongll

Thành viên mới
✔Game: ❤Đông Tà Tây Độc 3D❤
✔ Sự kiện quảng cáo nhận xu : 2022-01-16 00:35:52.
✔ Trang chủ: https://2aegaming.com/
✔ Hệ điều hành: Android, PC.
✔ Thể loại game: Turnbase, Mobile.
✔ Máy chủ mới: 20h ngày 21/01/2022.
✔ Link nhóm zalo : https://zalo.me/g/pjogdy008 .
✔ Các tính năng chính:
☞ Nhân vật lên cấp độ 5 nhận ngay :
+,Lên max cấp độ 150.
+,Kim nguyên bảo x 50.000.000.
+,Cậu Vàng x 20.000.
+,Rương Trang Bị 2 Năm x 25.
+,Lệnh Vượt Ải Vàng x 1000.
+,Hồn Trương Tam Phong x 200.
+,Hồn Chu Bá Thông x 200.
+,Hồn Phong Thanh Dương x 200.
+,Hồn Nhạc Bất Quần x 200.
+,Hồn Tả Lãnh Thiền x 200.
+,Hồn Độc Cô Cầu Bại x 200.
+,Hồn Đạt Ma x 200.
+,Hồn Tiêu Dao Tử x 200.
+,Hồn Mộ Dung Long Thành x 200.
+,Hồn Hoàng Sam Nữ Tử x 200.
+,Hồn Thái giám Tiền Triều x 200.
+,Hồn Quách Tương x 200.
+,Hồn Hoàng Thường x 200.
+,Hồn Thạch Phá Thiên x 200.
+,Hồn Lâm Viễn Đồ x 200.
+,Rương ngọc lv 20 số 1 x 100.
+,Rương ngọc lv 20 số 2 x 100.
☞ Event nạp tích lũy và tiêu tích lũy thưởng quà khủng, hàng nghìn Cậu Vàng miễn phí đang chờ các bạn.
 
Top