• Thread starter clickbuzzz
  • Start date
  • Lượt xem 257
C

clickbuzzz

Thành viên mới
SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT RA MẮT MÁY CHỦ MỚI
══════════════════════
Phần thưởng:
1 Triệu Vàng
99 Mì Nước Vàng
500 Đá Ám Kim Hoàn Mĩ
99 Dấu Đỏ
99 Túi Haki
══════════════════════
Quà Tân Thủ Vào Game
VIP 12
500.000 Vàng
10000 Thể lực
500.000 Danh vọng
5.000.000 Chiến tích
1.000.000.000 Beri
══════════════════════
 
Top