V

vosongkiemthe2009

Thành viên mới
Thông báo hỗ trợ mới cho Tân Thủ khi gia nhập từ 01.06.2023
Hỗ trợ Tân Thủ mới khi nạp thẻ nhận được 200% Mốc Tích Luỹ Nạp Thẻ & Kim Nguyên Bảo và nhân vật tạo cũ chưa đạt mốc 40.000v Mốc Tích Luỹ Nạp Thẻ đều được áp dụng
Lưu ý chỉ áp dụng với người chơi dưới 40.000v Mốc Tích Luỹ Nạp Thẻ (Những hỗ trợ này không có tác dụng với nhân vật đã đạt mốc tích luỹ nạp thẻ trên 40.000v)
Khi nạp thẻ từ 2.000v ( tức 1 triệu ) trở lên sẽ được tặng Fan Cứng toàn bộ các tháng 2-3-4-5-6 không phải tương tác lấy Huy Hiệu Fan Cứng Và thêm tặng cấp độ 115
Khi nạp thẻ từ 10.000v trở lên sẽ nhận thêm :
- 10 Huyền Tinh cấp 10 ( Khoá )
- 2000 Tiền Du Long
- 5.000 vạn Đồng Khoá ( Có thể mua Lệnh Bài Chúc Phúc sử dụng có cộng dồn )
- 50.000 Vỏ Sò Vàng
- 3500 Lá Dong ( Khoá ) ( Nguyên liệu cho EVENT tháng 2 )
- Max danh vọng Tiêu Dao Cốc
Khi nạp thẻ từ 20.000v trở lên sẽ nhận thêm :
- 10 Huyền Tinh cấp 10 ( Khoá )
- 2000 Tiền Du Long
- 8.000 vạn Đồng Khoá ( Có thể mua Lệnh Bài Chúc Phúc sử dụng có cộng dồn )
- 50.000 Vỏ Sò Vàng
- 5500 Túi Xạ Hương ( Khoá ) ( Nguyên liệu cho EVENT tháng 3 )
Khi nạp thẻ từ 30.000v trở lên sẽ nhận thêm :
- 10 Huyền Tinh cấp 10 ( Khoá )
- 2000 Tiền Du Long
- 10.000 vạn Đồng Khoá ( Có thể mua Lệnh Bài Chúc Phúc sử dụng có cộng dồn )
- 100.000 Vỏ Sò Vàng
- 5500 Ngòi Pháo ( Khoá ) ( Nguyên liệu cho EVENT tháng 4 )
- 5 Hoà Thị Bích ( Khoá )
Những hỗ trợ này có cộng dồn ( ví dụ bạn đã nạp 2.000v hôm nay , ngày mai nạp thêm 8.000v cũng sẽ tính tổng là 10.000v và nhận hỗ trợ của mốc 10.000v mới )
Cùng rất nhiều code, fan cứng & mốc tích luỹ nạp thẻ khi vào chơi trong máy chủ có thể đạt đến 10.000v Mốc Tích Luỹ Nạp Thẻ ( Bao gồm mua lại Tống Kim sẽ nhận đc 4640v Mốc Tích Luỹ Nạp Thẻ + Code + Code Fan cứng tháng 2-3-4-5-6 )
Trang chủ : https://bom.so/heerI3
Tải game : https://bom.so/73za3U
Group : https://bom.so/tVd2PD
Discord : https://discord.gg/mBdW85Shpd
Telegram : https://t.me/+4umtKXCBix1hM2M1
 
Last edited:
Top