namnam111111

namnam111111

Thành viên mới
KHAI MỞ MÁY CHỦ TRU TIÊN H5 - ĐA NỀN TẢNG
Máy Chủ Tru Tiên 13- ĐA NỀN TẢNG
◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►
⏱ Khai mở máy chủ TRU TIÊN 13 VÀO LÚC 10H30 NGÀY 30/05/2023
◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►
Chơi Ngay : http://trutienh5.com/client/game
Link NẠP XU : http://trutienh5.com/client/pay
Link Nạp Lũy : http://trutienh5.com/client/activate/event
Link Box Zalo : https://zalo.me/g/zsbwgv155
Link Gr : https://www.facebook.com/h5trutien/
◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►◄.►
ĐĂNG NHẬP NHẬN NGAY FREE QUÝ TỘC 10 Và Hàng Vạn Kim Bảo
Nhận Giftcode Mân Mê Lấy Quà !
Code Tân Thủ : TANTHU1,TANTHU2,TANTHU3
1.000.000 KNB
Thái Hư "Huyễn Hóa Vũ Khí" SSSR SL: 2
Ám Dạ Ma Vực "Huyễn Hóa Cánh" SSSR SL:2
Tử Mị "Huyễn Hóa Thời Trang" SSSR SL:2
Hồng Mông Châu "Huyễn Hóa Pháp Bảo" SL:2
Tam Vĩ Thiên Hồ "Huyễn Hóa Linh Thú" SL:2
Ngọc Thở "Huyễn Hóa Tọa Kỵ" SL:2
Hàng Vạn Đá Thăng Cấp Free
Code Ngày Xoay Vòng Khác Biệt Đối Với Các Game ( Vào Nhóm Zalo )
Nhận KNB ( Hằng Ngày )
Code Loan Tin :
1.000.000 KNB
Thái Hư "Huyễn Hóa Vũ Khí" SSSR SL: 1
Ám Dạ Ma Vực "Huyễn Hóa Cánh" SSSR SL:1
Tử Mị "Huyễn Hóa Thời Trang" SSSR SL:1
Thần Vương Dương Tiễn "Thiên Thần" SL:1
⏱ SỰ KIỆN 7 NGÀY ĐUA TOP CHIẾN LỰC MÁY CHỦ MỚI ( HÓT HÒN HỌT )
TOP 1 CHIẾN LỰC:
50.000.000 KNB
100.000 Tiên Ngọc
Thần Phẩm Ur Tự Tuyển Rương I SL: 10
Thần Phẩm Ur Tự Tuyển Rương II SL: 10
Thần Phẩm Ur Tự Tuyển Rương III SL: 10
---------
TOP 2 CHIẾN LỰC:
20.000.000 KNB
50.000 Tiên Ngọc
Thần Phẩm Ur Tự Tuyển Rương I SL: 5
Thần Phẩm Ur Tự Tuyển Rương II SL: 5
Thần Phẩm Ur Tự Tuyển Rương III SL: 5
---------
TOP 3 CHIẾN LỰC:
5.000.000 KNB
25.000 Tiên Ngọc
Thần Phẩm Ur Tự Tuyển Rương I SL: 3
Thần Phẩm Ur Tự Tuyển Rương II SL: 3
Thần Phẩm Ur Tự Tuyển Rương III SL: 3
---------
TOP 4-10 CHIẾN LỰC:
1.000.000 KNB
5.000 Tiên Ngọc
Thần Phẩm Ur Tự Tuyển Rương I SL: 1
Thần Phẩm Ur Tự Tuyển Rương II SL: 1
Thần Phẩm Ur Tự Tuyển Rương III SL: 1
---------
 
Last edited:
Top