H

havantho

Thành viên mới
TLBB Cuu Thien
☀ ̛̉ ́ ̉ TEST 19h ngày 18/05/2023 ( Thu 5)

☀ 【̂ ́ ̣̂ ̂̉ . 】☀
☀ ̛̉ ́ ̉ S1
̂ ̉ ̂̉ ̂̉ Đ̂̀ ̣ ̣̂ ̛̣ Đ̣
̛̀ n TEST : ̛́ 5 : 19h ̀ : 8/05/
̛̀ n QPEN : ̛́ 7 : 19h ̀ : 20/05/
̉ : http://tl-cuuthien.tk
Download : https://drive.google.com/u/0/uc?id=1lhDs0HZibqxJxOHvvRkkEkN7T1zB2grQ&export=download
: https://www.facebook.com/tlbbcuuthien
́ Đ̂̉ : Đang Cập nhật

️Chuyển Sinh Thoải Mái - Chốt TOP Xong Sẽ Giới Hạn Cho Server Sau OPEN Gộp Về Đông Đảo - Cho Anh Em Chơi Game Bền Vững Nhất.

̆́ ̂_̂̉ ̂ ́ ̣̂ ̂̉ . – % - ̂ ̉ ̣̂ ̂̉ – Đ̛̛̣ ́ ̣̂ ̀ ́ ̂̉ ́ ̛̣ !
̣̂ Ở NPC Tân thủ


↔ ̂ ̂ đ

̂ ̂̀ ́ ̉
↔Giới Hạn 2 Tỷ HP - Nội Ngoại 650m - Khí 650m - TP 2 Tỷ
và xuyên âm cho nv đạt 10m Tinh lực hoạt lực trở lên- Đủ 2m point sẽ được 4 cộng dồn xuyên ấm nhé

↔̣ ̂ ̣̂ :3.
↔̛́ ̣ /5
↔̂̃ ́ ̂̉ ̣ ̂̃
↔San BOSS ̛̀ – ́ ̛̛̃ VIP
↔̂̃ ̛̣ ̣̂ ́ ̂̃ ́ ( )
↔̉ ̂́ ̣ ̂̉ – ̀ ́ Xem ở Web!
↔̂̃ ́ ̣ 9
↔̂̃ ́ ̀ – KNB
↔̣̂ ̂́ ̂̀ ́ ̣̂ ̛ ̛́ ̣ ,̛̀ , ́ ̛̛̃ ̀ ̂ ́ ̂ Đ̣ ̂ Đ̛̛̣ ̣̂ ↔̣̂ ̛́ ̂́ ̛̀ !
↔Đ̣̆ ̣̂ % - % ̀ ̣ ́ ̣ ( ̀ )
↔̂ ̣̂ ́ ̣ đ̂̀ ́ ̂̉ ̆ ̛̉ ̛̣ ̣̂
↔̣̂ ̛́ ̃ ̆ ̂ ́ Đ̛̛̣ ̀ ̣ ̀ ́ , ̀ ̣̂ %
↔̂ ́ > ̀ Đ ́ ̀
↔̂ ̂̃ ̛̣-̣̂ ̣̂ ̉ ̣ ̂
̂̃ ̛̣ - ̛̛̀ ̛ /7
́ ̉ ̣ ̃ ̣ ̣ ̣ ̛̛̀ ̛ ̉ ́
̣̂ ̂́ ̂́ ̂́ – ̂́ – ̛ !
̂̃ ̛̣ ̂ ́ ̣̂ ̣̂ ̉ ̣ ̣̂ , ̣̂ ̀ , ̉ , ̀ đ̂̀ !
̛̣ ̣̂ Đ ́ ̂̉ - ̂̀ ̛̛̉
̆́ đ̂̀ ́ đ ́ – 19h – 20/5/ đ̂́ ̀ ̂́ ́ 19 – 23/05/!
̂̀ ̛̛̉:

Sự Kiện Đua TOP Chuyển Sinh Từ OPEN Đến 19h 23/05 Chốt TOP
---TOP 1 : 2.000.000 DMP + PET BOSS Noi Ngoai 50m
---TOP 2 : 1.500.000 DMP + PET BOSS Noi Ngoai 40m
---TOP 3 : 1.000.000 DMP + PET BOSS Noi Ngoai 30m
---TOP 4 - 10 : 800.000 DMP
Sự Kiện Đua TOP TP Từ OPEN Đến 19h 19/01 Chốt TOP
---TOP 1 : 3.000.000 DMP + PET BOSS Noi Ngoai 60m
---TOP 2 : 2.500.000 DMP + PET BOSS Noi Ngoai 50m
---TOP 3 : 2.000.000 DMP + PET BOSS Noi Ngoai 40m
---TOP 4 : 1.500.000 DMP
---TOP 5 - 10 : 1.000.000 DMP

̛́ ̣̂ ̂́ ̂́ ̂̀ ́ , - ̣ ̉
↔ ̀ Đ̣̂,̣ ̂́ ̃,́ ̆́ ̃ , ̛̛ ̂ ,̉ ̣̂ ̛,….!
↔ ́ : ̂ ̂̀ ̉,

̂ ́ ̣ ̂ Cuu Thien - ́ ̂́ ̛́ ̛̛̀ ̛̣ ̀ ̀ ̂́ ̂ ̆̀ ,̣ ̛̛̀ ̣ ̣ ̛̉ ̂ ̂̀ ̣̆ ́ ́ ̣̂ ̣̂ ̉ ̣ đ̂̉ ̉ ̂́ - ̂́ ̛̛̀ ̛̣ ̉ ̣ đ́ ̣̂ ̛̣ ́ ̛̛̀ - ̃ ̀ ́ ̉ ̂́ ̣ ̉ ̉ ̣̆ ́ - đ̂̉ ̣ ̂ ̆̀
̛̛̀ ̛ ̉ ́ !
 
Top