• Thread starter leech
  • Start date
  • Lượt xem 329
L

leech

Thành viên mới
ổn định đông vui - cày xu nhảy dô đây
● Trang Chủ : volamtinhanhem.com
https://www.facebook.com/groups/JxAEDONGDAM/?ref=bookmarks
Chính Thức Open 19h ngày 24.03
:quần hùng tải lại game và có thể vào game tạo nhân vật
test chuc nang
+ 18 Ngày 24.03 Chính thứcitai game đi kèm là sự kiện Dua cap dat moc"""
+lv150(1nguoi dau tien pt ngua phien vu +50xu+nvk
+lv140(1nguoi dau tien Xich long chau +30xu+nvk
+lv130(1nguoi dau tien pt bon tieu+20x
Lai npc de?nhan thuong?
Thưởng Chuyển Sinh...

Sv 19h 24.03 sv them 3!phai moi kill cuc ki dep
 
Top