Q

quangcaomuhay

Thành viên mới
http://mugold.co - Train 5wc/qoai - cộng hưởng miễn phí - RS nhận 500Wcoi - Max Point 65k - Wing 3 & Item 380.
MÁY CHỦ MỚI: BÁ VƯƠNG
ALPHA TEST : 19h 31.03.2023
OPEN BETA : 19h 02.04.2023
Lịch trình cụ thể rõ ràng, cho anh em vào sau cũng theo kịp
Đổi Ngọc rác sang Ngọc Level Exl Luck Thần
Drop Item Exl và Ngọc All Map
Auto Reset Ingame - Reset nhận 500Wcoi - Không GHRS
Train Quái K4 + Barrack nhận 5Wc/1
Train BC DV VIP 5 wcoi / 1 qoái. và 300 qoái / 1 ngọc
Cộng hưởng miễn phí
Thu Mua Item Rác = 500 Wcoi
Box Kundun 5 Drop Vũ Khí Rồng
H.Ỗ. TR.Ợ. T.ÂN T.HỦ
Tạo NV có 15k Poi và 2T zen
Set Item Exl +9 và BuaGau 7 ngày
TrangChu : http://mugold.co
ĐangKy & TaiGame : http://bavuong.mugold.co
Group : https://www.facebook.com/groups/1470715736680109
 
Last edited:
Top