• Thread starter kiemthecaycuoc1
 • Start date
 • Lượt xem 79
K

kiemthecaycuoc1

Thành viên mới
  • HỔ TRỢ TÂN THỦ KHI VÀO GAME
 • ✦ Thăng Cấp Độ 180
 • ✦ 100 Điểm Uy Danh
 • ✦ 1000 vạn Bạc Khóa
 • ✦ 1000 vạn Đồng Khóa
 • ✦ 1 [Thẻ bài] Tân Thủ (1 Ngày)
 • ✦ 1 Thẻ V.I.P (3 Ngày)
 • ✦ 1 Vô Hạn Truyền Tống Phù (30 ngày)
 • ✦ 1 Rương Quà Nhiệm Vụ 110
 • ✦ 1 Luân Hồi Ấn (Cấp 1)
 • ✦ 1 [Mặt Nạ] Hàng Long Phục Hổ (Cấp 1)
 • ✦ 1 Lệnh bài mở rộng rương Lv01
 • ✦ 1 Rương Trang Bị Anh Hùng (Vĩnh viễn)
 • ✦ 1 Rương Vũ Khí Đằng Long (Cấp 1)
 • ✦ 1 Rương Thú Cưng (Vĩnh viễn)
 • ✦ 1 Đồng Hành Năm Mới (6 Kỹ Năng)
 • ✦ Random: 1/3 Ngựa Du Long (Cấp 1)
 • ✦ 3 Túi Phi Phượng 24 Ô
 • ✦ 1 Ngọc Trúc Mai Hoa (30 ngày)
 • ✦ Nhận Danh Hiệu & Vòng Sáng Kỳ Nhân Xuất
+ Phiên Bản Kiếm Thế Cày Cuốc + PK
+ Full Trấn Phái Đẹp
+ Trang Bị Đa Dạng - Hấp Dẫn
+ Hỗ Trợ Tân Thủ vào là PK
+ Mọi Hoạt Động - Train - Tống Kim - Săn Boss - Hoạt động cơ bản như TDC BHD đều ra đồng và Nguyên Liệu Lên Đồ
+ Hoạt động thi đấu loạn phái ( toàn bộ các phái sẽ PK nhau thay vì thi đấu từng phái - Quà Tặng Siêu Khủng )
+ Phiên bản Trấn Phái, chống Bug Hack.
+ Cân Bằng Cày Cuốc và Nạp
+ Thường xuyên tổ chức các sự kiện PK giao lưu
+ Mọi hoạt động đều lên đồ cuối được.
+ Chức năng nạp thẻ cân bằng, không mất cân đối cho dân cày
+ Sv giới hạn 6 acc / 1 IP nhằm cân bằng , tránh lạm phát ingame
+ CHỨC NĂNG NHẬN LẠI HOẠT ĐỘNG - GIÚP AE không có thời gian vẫn theo kịp ae cày
+ ADM thân thiện, thường xuyên ghi nhận góp ý của AE để phát triển sv lâu dài
 
Top