TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới
DT2D


* Đông Tà 2D Open S20 Diệt Tuyệt
* Open lúc: 10h, ngày 21/05/2021

* QUÀ TÂN THỦ
- Free VIP 15
- Nhận ngay 1.000 Vạn
- Nhân vật đạt cấp 5 nhận phần thưởng qua thư

* Giftcode tân thủ: DT2DTANTHU

* TOP LỰC CHIẾN
- Top 1: 5.000 Vạn
- Top 2: 4.000 Vạn
- Top 3: 3.000 Vạn
- Top 4-6: 2.000 Vạn
- Top 7-10: 1.000 Vạn
* Tổng kết: 10h ngày 28/05/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/
=> Link tải game DT2D: https://dt.michiogame.com

#dongtataydoc #dongta2d #dt2d #michiogame #Gameprivate
 
Top