TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới

* Lôi Đình H5 Open S34 Cửu Vĩ Hồ
* Open lúc: 10h, ngày 18/08/2021

* QUÀ TÂN THỦ KHI VÀO GAME
- Free 10 Vạn + VIP 10 qua thư
- Giftcode hằng tuần tại Group
- Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn ingame

* Giftcode Tân Thủ: LDH5TANTHU

* TOP CHIẾN LỰC
- Top 1: 500 Vạn
- Top 2: 400 Vạn
- Top 3: 300 Vạn
- Top 4-6: 200 Vạn
- Top 7-10: 100 Vạn
* Tổng kết: 10h, 25/08/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/
=> Link chơi game LDH5: http://ld.michiogame.com

#ldh5 #loidinhh5 #michiogame #gameprivate #gamefreevip
 
Top