TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới


* Trảm Yêu H5 Open S22 Tinh Nguyệt Cung
* Open lúc: 10h, ngày 21/04/2021

* QUÀ TÂN THỦ KHI VÀO GAME
- Free VIP 6
- Nhận ngay 10 Vạn KNB
- Giftcode hằng tuần tại Group Fb

* Giftcode Tân Thủ: TYH5TANTHU

* TOP CHIẾN LỰC
- Top 1: 500 Vạn
- Top 2: 400 Vạn
- Top 3: 300 Vạn
- Top 4-6: 200 Vạn
- Top 7-9: 100 Vạn
* Tổng kết: 10h, ngày 28/04/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/
=> Link chơi game TYH5: http://ty.michiogame.com


#tramyeuh5 #tyh5 #michiogame #gameprivate #gameh5freevip
 
Top