TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới

* Chiến Thần H5 Open S10 Bộc Dương
* Open lúc: 10h, ngày 11/05/2021

* QUÀ TÂN THỦ
- Nhận ngay 500.000 KNB + VIP 2
- Giftcode hằng tuần tại GROUP
- Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn ingame…

* Giftcode tân thủ: CTH5TANTHU

* TOP LỰC CHIẾN
- Top 1: 500 Vạn
- Top 2: 400 Vạn
- Top 3: 300 Vạn
- Top 4-6: 200 Vạn
- Top 7-10: 100 Vạn
* Tổng kết: 10h ngày 18/05/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/
=> Link chơi game CTH5: http://ct.michiogame.com


#Chienthanh5 #cth5 #michiogame #gameprivate #gameh5 #gamefreevip
 
Top