Webgame FREE Đông Tà 3D Open S39 Hải Sa Bang - Free VIP 15 + 15 Tướng Đỏ + 50 Vạn KNB

  • Thread starter TrinhBaoHan
  • Start date
TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới
DT3DĐÔNG TÀ 3D OPEN S39 HẢI SA BANG
OPEN
: 19h – 10/06/2022

Free VIP 15 + 15 Tướng Đỏ + 50 Vạn (cấp 5)
Giftcode hàng tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top

GIFTCODE TÂN THỦ: DT3DTANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 5.000 Vạn
Top 2: 4.000 Vạn
Top 3: 3.000 Vạn
Top 4-6: 2.000 Vạn
Top 7-10: 1.000 Vạn
Tổng kết: 19h – 17/06/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://bit.ly/3Ed6hAl
=> Link tải game: https://d3.michiogame.com

#dongta3d #dt3d #gamethebaifreevip #dongtataydoc3d #gameprivate
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free
Công khai group · 2.832.025 thành viên
Tham gia nhóm
Top