Lương Sơn Sro Map 100 Không SOX Open 13h00 07/10/2018Lương Sơn Online |Map Lương Sơn Sro Map 100 Không SOX Open 13h00 07/10/2018100 D10 98
Lương Sơn Sro Map 100 Không SOX Open 13h00 07/10/2018171.244.3.219 |Port 15779 Lương Sơn Sro Map 100 Không SOX Open 13h00 07/10/2018
Lương Sơn Sro Map 100 Không SOX Open 13h00 07/10/2018 luongsonsro.com Lương Sơn Sro Map 100 Không SOX Open 13h00 07/10/2018
Alphatest: 03/10/2018
Open chính thức: 13H:00 07/10/2018

Lương Sơn Online - Thông Tin
Lương Sơn Sro Map 100 Không SOX Open 13h00 07/10/2018

- Max Level : 100
- Only:Asian
- Master: 300 - Map : 100
- Exp/Sp Rate: x30
- Party Exp/SP : x30
- Drop Item : x10
- Gold drop : x20
- Skill Max : 100
- Item 10 98
- 6h xanh - 1h cam ngày
- 5acc/ip - 15acc/net
- Trade x2 - 3 thành TA DH HD

HỖ TRỢ ALPHA TESTLương Sơn Sro Map 100 Không SOX Open 13h00 07/10/2018
•Sét D10 - Sun Vũ khí+12 FULL BLUE + CS Giáp Zing +10
•1000 Bình HP/MP
•Pet nhặt đồ
•50 DCN
•10.000.000 SP
•99.999.999 Gold.
•9.999.999 silk.
Tỉ lệ đập đồ D10
+1 -> +3 : 100%
+3 -> +5 : 80%
+5>>>> random
Còn Lại Random
(Max 12 chua LKD)
Tỉ lệ đập Narsun - Co BMM Cap 1
Giới hạn mix Nr max +5: tỷ lệ 0>>1 100% 1>>5 random đã sử dụng bmm1

HỖ TRỢ OPEN CHÍNH THỨCLương Sơn Sro Map 100 Không SOX Open 13h00 07/10/2018

- Sét sun cấp 5 +7 Full Blue
- Pet 3 Ngày
- 500 Bình HP/MP
- 20 DCN
- 2m SP

GIẢI THƯỞNG ĐUA TỐPLương Sơn Sro Map 100 Không SOX Open 13h00 07/10/2018

TOP 1 : 1.500.000 + Danh Hiệu Tùy Chọn + thời trang không có trong F10
TOP 2 : 1.000.000 + Danh Hiệu Tùy Chọn + Thời Trang Không Trong F10
TOP 3 : 500.000 + Danh Hiệu Tùy Chọn + Thời Trang Không Trong F10
TOP 4 - 10 : 1000 SILK ( 1 IP - 1 GIAI )
Thân !!!
Tỉ Lệ Nạp Silk : 10k 50 silk ( Chưa Tính KM )
Nạp thẻ chuyển khoản KM 20% Gốc
Mốc 200k 1 lần nạp tặng 100 silk
Mốc 500k 1 lần nạp tặng 500 silk
Chỉ Nạp Thẻ Trực Tiếp Với GM Việt or GM Đạt
SĐT 01688942828 or 0961418282
Thân !!!
Facebook comments