các sư huynh sư tỷ vào chơi với muội muội đi =.=


Trang chủ http://kiemthe2009.ddns.net/
Fanpage https://www.facebook.com/Thánh-Kiếm-...0194877128023/
Group https://www.facebook.com/groups/270972646744765/


hỗ trợ tân thủ
Hỗ trợ tân thủ Thăng cấp 60, 1 set trang bị Cấp 5x-6x 4% +8
Rate EXP chuẩn VNG 2009 không x2 hay x3 như các server khác
Chiến trường Tống Kim mở đủ 1 bản đồ Gia Dụ Quan ( Tống Kim Long Trụ)
Train 2 đồng + Tinh Thạch Hỏa Phụng/ 1 NPC
PVP 10 đồng / 1 Mạng
Đặc biệt:
Không bán Huyền Tinh
Không bán Ngũ Hành Hồn Thạch
kiếm thế 2009 ra mắt hôm nay
kiếm thế 2009 ra mắt hôm nay
kiếm thế 2009 ra mắt hôm nay
kiếm thế 2009 ra mắt hôm nay
kiếm thế 2009 ra mắt hôm nay
kiếm thế 2009 ra mắt hôm nay
Facebook comments