SROPHUCLONG.COM | Max 140 | New Skill | Open 3/3/2015
Sro Phuc Long !!!
SROPHUCLONG.COM | Max 140 | New Skill | Open 3/3/2015
❥Trang chủ: http://srophuclong.com/
❥Điễn Đàn : ( Đang hoàn thiện... )
❥Dowload : http://taigame.srophuclong.com/
SROPHUCLONG.COM | Max 140 | New Skill | Open 3/3/2015
► Thông tin Open:
❥ Thời gian Alpha Test: 25 - 2 - 2015
❥ Thời gian Open: 13h 3 - 3 - 2015
SROPHUCLONG.COM | Max 140 | New Skill | Open 3/3/2015
► Thông tin server:
❥Max Level 140 :
❥Skill 140 - 165 new
❥Rate EXP/SP x300
❥Rate Drop x10
❥Rate Gold x10
❥Rate Job x80
❥Hệ thống cướp cờ và đấu trường danh vọng.
❥Hệ thống CTC 8h tối thứ 7 hàng tuần .
❥Hệ thống JOB Bảo tiêu và Đạo Tặc có tiền lương thưởng hàng ngày / hàng giờ .
❥Hệ thống Phó Bản Thế Giới Lãng Quên săn Item Hiếm
❥Đặc biệt. Với hệ thống anti cheat. Của server. Sẽ không bao giờ có tình trạng Out1s và Bug Exp Job Thief để lấy tiền lương.
SROPHUCLONG.COM | Max 140 | New Skill | Open 3/3/2015
► Hỗ trợ tân thủ:
❥. . . . . .
SROPHUCLONG.COM | Max 140 | New Skill | Open 3/3/2015
Admin Online thường ngày 16/24h
Hỗ trợ chu đáo, nhiệt tình
Giải quyết mọi tranh chấp item đồ đạc trong 24h .
SROPHUCLONG.COM | Max 140 | New Skill | Open 3/3/2015


SROPHUCLONG.COM | Max 140 | New Skill | Open 3/3/2015
SROPHUCLONG.COM | Max 140 | New Skill | Open 3/3/2015


SROPHUCLONG.COM | Max 140 | New Skill | Open 3/3/2015


SROPHUCLONG.COM | Max 140 | New Skill | Open 3/3/2015
SROPHUCLONG.COM | Max 140 | New Skill | Open 3/3/2015


SROPHUCLONG.COM | Max 140 | New Skill | Open 3/3/2015
SROPHUCLONG.COM | Max 140 | New Skill | Open 3/3/2015


SROPHUCLONG.COM | Max 140 | New Skill | Open 3/3/2015
SROPHUCLONG.COM | Max 140 | New Skill | Open 3/3/2015
SROPHUCLONG.COM | Max 140 | New Skill | Open 3/3/2015


SROPHUCLONG.COM | Max 140 | New Skill | Open 3/3/2015


SROPHUCLONG.COM | Max 140 | New Skill | Open 3/3/2015
SROPHUCLONG.COM | Max 140 | New Skill | Open 3/3/2015


SROPHUCLONG.COM | Max 140 | New Skill | Open 3/3/2015Facebook comments