Trang Chủ: http://jxlienminh.com/
Facebook: http://facebook.com/jxlienminh
Hỗ trợ Yahoo: jxlienminh
Đăng Kí: http://jxlienminh.com/account/id

Hỗ trợ Tân thủ:
+Thăng Cấp 120
+Set Tữ Mảng
+Ngựa 8x
+Tiền vạn
+Đại thành bí kiếp 90
......

Các bạn Đến NPC Sứ giả tân thủ để Nhận hỗ trợ nhé.

Các hoạt động lấy Kim Ô:
+Săn boss Hoàng Kim
+Đầu tiền mình xin giới thiệu vấn đề chính trong game là cày tinh lực và cày điểm Event
+Điểm Event :
-Đi phong lăng độ được Bảo rương thủy bặc sử dụng nhận được KID và Điểm Event và các vật phẩm khác.
-Đi vượt ải nhận được hộp lễ vượt ải và bảo rương vượt ải sử dụng nhận được KID và Điểm Event và các vật phẩm khác.
-Đi tống kim dùng điểm tích lũy đổi điểm Event
+Điểm Tinh lực:
- Sử dụng bánh chưng thượng hạng ( Cao Cấp)
-Đi phong lăng độ được Bảo rương thủy bặc sử dụng nhận được KID và Điểm Event và các vật phẩm khác.
-Đi vượt ải nhận được hộp lễ vượt ải và bảo rương vượt ải sử dụng nhận được KID và Điểm Event và các vật phẩm khác.

Khi được tinh lực các bạn dùng 1 trang bị nào đó có chưa tinh lực đến thợ rèn Lâm An Để dùng trang bị đổi thành tinh lực sẽ nhận được hồn thạch.Sau khi nhận được hồn thạch các bạn chưa tinh lực sao cho đủ điêm tinh lực để dùng hồn thạch đổi hoàng kim lệnh


Chúc AE Chơi Game Vui VẻThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1360x768.


Video Skil 180

http://upanhtocdo.com/image.php?di=AYFB
Facebook comments